Fördela annonseringen på båda lokaltidningarna

I Botkyrka kommun finns inte bara en, utan faktiskt två lokaltidningar. Medborgarna är därmed ganska lyckligt lottade utifrån det faktum att det därmed finns en viss mångfald av den kritiskt granskande journalistiken där kommunen, förvaltningarna, verksamheterna och politiska beslut granskas och återrapporteras till medborgarna. Det blir lite skevt att kommunen väljer att ensidigt förlägga all annonsering till endast den ena tidningen.

Klicka här för att ladda ner motionen.