Förbättrad taxa i simhallarna

Moderaterna är av uppfattningen att alla människor mår bra av att ha en aktiv fritid. Vårt huvudfokus när det gäller skattesubventionerade fritidsaktiviteter ligger främst på barn och unga, äldre samt på personer med funktionshinder. Vuxna, arbetsföra, människor ska som grundregel inte vara föremål för olika typer av skattesubventioner, utan bör i större utsträckning kunna betala för sina egna fritidsaktiviteter.

Klicka här för att ladda ner motionen.