Förbättra skolornas utemiljöer

Motion: (M)

Titel: Upprustning av förskolornas och skolornas utemiljöer

Motionär: Jimmy Baker, Christina Lundgren, Lennart Lundell

Daterad: 2012-12-13

Klicka här för att ladda ned motionen