Förändring av policyn kring skolskjuts

Motion: (M)
Titel: Skolskjuts – förändring av policyn
Motionär: Jimmy Baker och Mattias Franzén
Daterad: 2011-04-28
Ladda ned hela motionen här