Folkomröstning om kommundelning är det enda rättfärdiga!

PRESSMEDDELANDE 2012-03-02: klicka här för att ladda ned dokumentet.

– Vi välkomnar och gläds över att Miljöpartiet har valt att vilja pröva frågan om en eventuell kommundelning genom en folkomröstning. Det är det enda rimliga, men det är därtill även det enda rättfärdiga, menar Jimmy Baker, kommunalråd (M).

Man kan inte bortse ifrån att nära hälften av alla Tullingebor i valet 2010 röstade antingen för idén om att dela kommunen eller för idén att anordna en folkomröstning i den frågan. Vi moderater lade en motion redan i juni 2007 om att utreda frågan om kommundelning. Vi har efter detta varit mycket tydliga i vår externa kommunikation om att folkomröstningsinstrumentet, av demokratiska skäl, måste tillämpas för att avgöra frågan.

Den här frågan är inte ideologisk och Moderaterna som parti har inte tagit ställning för eller emot en eventuell kommundelning. Moderaterna som parti strävar efter att öka våra invånares frihet och egenmakt, vi måste därför lyssna till vad alla Botkyrkabor har att säga om en kommundelning. Därefter måste vi tolka utslaget i folkomröstningen.

– Vi är inte förtroendevalda för att stoppa demokratin, eller säga åt en halv kommundel att deras åsikter inte är viktiga. Vi politiker vet inte vad som är viktigast för alla våra invånare – bibehållen kommun eller inte. Det är alla röstberättigade Botkyrkabors röst som är den viktigaste att lyssna till, säger Jimmy Baker (M).

För mer information, kontakta:

Jimmy Baker (M)
Kommunalråd
jimmy.baker@moderat.se
0701-42 25 00

Willy Viitala (M)
Politisk sekreterare
willy.viitala@moderat.se
0708-89 18 31