Folkomröstning är det enda rättfärdiga!

Vi välkomnar och gläds över att Miljöpartiet har valt att vilja pröva frågan om en eventuell kommundelning genom en folkomröstning. Det är det enda rimliga, men det är därtill även det enda rättfärdiga.

Man kan inte bortse ifrån att nära hälften av alla Tullingebor i valet 2010 röstade antingen för idén om att dela kommunen eller för idén att anordna en folkomröstning i den frågan.

Vi moderater lade en motion redan i juni 2007 om att utreda frågan om kommundelning. Vi har efter detta varit mycket tydliga i vår externa kommunikation om att folkomröstningsinstrumentet, av demokratiska skäl, måste tillämpas för att avgöra frågan.

Den här frågan är inte ideologisk och Moderaterna som parti har inte tagit ställning för eller emot en eventuell kommundelning. Det bör vi inte heller göra.

Vi är moderata politiker för att vi vill öka våra invånares frihet och egenmakt, vi måste därför lyssna till vad alla Botkyrkabor har att säga om en kommundelning. Därefter ska vi folkvalda tolka vad valresultatet har gett för handen. Vi är inte förtroendevalda för att stoppa demokratin, eller säga åt en halv kommundel att deras åsikter inte är viktiga.

Politiker vet inte alltid vad som är viktigast för alla våra medborgare – bibehållen kommun eller inte. Det är Botkyrkabornas röst vi måste lyssna till i den här frågan.