Folkomrösta om kommundelning

 Motion: (M)
 Titel: Undersök förutsättningarna för folkomröstning om kommundelning
 Motionär: Anders Peterson, Jimmy Baker mfl.
 Daterad: 2007-06-19
 Ladda ned hela motionen här