Folkomrösta om kommundelning

Allt fler Botkyrkabor frågar sig om det är möjligt att dela kommunen.

I kommundelen Tullinge visade många invånare i valet 2006, genom såväl namnlistor som genom valsedeln, att de ville folkomrösta om en kommundelning. Om ett stort antal medborgare inte vill tillhöra kommunen måste frågan demokratiskt prövas.

Vi moderater är för ökat kommunalt självstyre och anser därför att det är rimligt att genomföra en folkomröstning i frågan om en kommundelning. Viktigt att tänka på är att det krävs minst 31 mandat i kommunfullmäktige för att få majoritet i frågan.

Ladda ned flygbladet här.