Flyktingmottagandet tränger ut välfärden

PRESSMEDDELANDE 2017-09-08

Kostnaden för mottagandet tränger ut välfärden

När en person fyller 18 år under asylprocessen övergår personen från att vara ett kommunalt ansvar till ett statligt. Det innebär att personen måste flytta från ett boende i en kommun till ett statligt anläggningsboende. I media har detta kallats ”flyttkarusell”. Den rödgröna regeringen inför nu ett tillfälligt statsbidrag om 195 miljoner kronor som bara täcker en bråkdel av kostnaderna.

Botkyrka kommun kommer att få stå för 91,5% av kostnaden för det som är ett statligt ansvar. Det innebär att ersättningen räcker i ca 31 dagar per person.

Totalt är det 8351 asylsökande ungdomar enligt SKL och kostnaden för stödboende är enligt regeringen 750 kr/dag. Sammantaget beräknas kostnaderna uppgå till c:a 330 miljoner kronor för kommunerna i Stockholms län. Som en jämförelse motsvarar det årskostnaden för c:a 700 lärare.

– Vi måste ställa oss frågan om Botkyrkas styrande majoritet, S+V+MP, verkligen förstår att de ökande kostnaderna för exempelvis stödboenden tränger ut ordinarie välfärdsverksamheter som skola, vård och omsorg, säger Jimmy Baker (M), oppositionsråd.

– För Botkyrkas del får vi 1,85 miljoner kronor under för perioden juli 2017 till juni 2018. Problemet är att Botkyrkas kostnader för stödboenden under samma period beräknas bli 21,6 miljoner kronor. Totalt är det alltså ca 19,75 miljoner kronor som Botkyrka kommun då måste ta från annan verksamhet, framhåller Jimmy Baker (M), oppositionsråd.

– Det är för oss moderater orimligt att Botkyrkas kommuns skattebetalare ska stå för notan för någonting som är ett statligt åtagande. Om Stefan Löfvén och den rödgröna regeringen anser att Sverige som land ska ha ett visst mottagande så är det också rimligt att staten står för kostnaderna och inte lämpar över det på kommunerna, menar Jimmy Baker (M).

– Vi moderater har under en längre tid krävt en flyktingpaus för Botkyrka kommun. När vi påtalat hur de ökande kostnaderna för mottagandet kommer att påverka kommunens ekonomi negativt – till förfång för välfärdens kärna har det avfärdats av S+V+MP. Botkyrka har under många år tagit ett oproportionerligt stort ansvar för den nationella migrationspolitiken. Det räcker nu, avslutar Jimmy Baker (M), oppositionsråd.

För mer information, kontakta:

Jimmy Baker (M)
Kommunalråd i opposition
0701-42 25 00