Flyer: Svårt att hitta p-plats?

– DET TYCKER VI MODERATER OCKSÅ!

Biltrafiken och dess konsekvenser står idag för en stor del av de miljöproblem vi har i Stock- holmsområdet. Varje dag bidrar troligen hundra- tals Botkyrkabor till detta trots att många kanske hellre skulle vilja resa mer klimatsmart.

Därför har vi i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunens tjänstemän och experter ska komma med förslag på hur tillgången på parkeringsplatser kan utökas i Tumba och Tullinge i nära anslutning till pendeltåget.

Vi tror att det skulle göra det möjligt för fler att delvis kunna åka kollektivt istället för att tvingas åka bil hela sträckan.

Ladda ned flyern genom att klicka här.