Flyer: (inför fars dag) Även pappa blir äldre!

VALFRIHET OCH KVALITET

Vi vet att många människor, även äldre, i allt större utsträckning vill kunna välja det alternativ som passar honom/henne bäst. Därför vill vi införa ett kundvalssystem där vårdpengen följer den som behöver omsorgen, vilket skapar kvalitetsutveckling och profileringar.

För att människor ska kunna göra rätt val och kunna jämföra kvaliteten vill vi att ett tydligt system ska finnas för jämförelser mellan alla vårdgivare, i enlighet med de officiella kvalitetsindex som finns att tillgå. Informationen ska finnas lättillgänglig på såväl kommunens hemsida som i tryckt form.

Att välja är också att kunna välja bort. Det handlar om kvalitet och att få göra ett eget val.

Ladda ned flyern genom att klicka här.