Flerårsplan 2013-2016: internt – utkast

Klicka här för att ladda ned det slutgiltiga remiss-utkastet som kommer gås igenom på KFGruppen onsdag 30 maj 2012. Om du har några synpunkter du vill dela med dig av, kontaktar du willy.viitala@moderat.se senast 30 maj kl 15:00.

Klicka här för att ladda ned det tidigare utkastet till Moderaternas förslag till flerårsplan för 2013-26 (konferensversionen).