Flerårsplan 2013-2016 – Idéer för framtidens Botkyrka

Politiska idéer spelar roll. Politiska och ideologiska skiljelinjer är nödvändiga för att demokratin ska fungera. Även om vi i vissa frågor, självklart och för allas bästa, kan söka överenskommelser och samförstånd, så är det i brytningen av politiska idéer och den politiska konflikten som ett bättre samhälle utvecklas.

Klicka här för att ladda ned Moderaternas förslag till flerårsplan 2013-2016.

Klicka här för att ladda ned bilagan med budgetramar.