Fler profilinriktningar i våra skolor

Konkurrensen om eleverna är hård och vi kan se ett tydligt mönster i att elever och föräldrar oftare och i högre utsträckning än tidigare väljer andra alternativ, även skolor i andra kommuner. Således måste kommunens egna skolor göra sig mer konkurrenskraftiga, genom att exempelvis erbjuda mer och fler profilinriktningar.

Klicka här för att ladda ner motionen.