Fler platser för ensamkommande flyktingbarn

Motion: (M)
Titel: Fördubbla antalet platser för ensamkommande flyktingbarn från fem till tio
Motionär: Jimmy Baker och Yngve RK Jönsson
Daterad: 2010-12-16
Ladda ned hela motionen här