Fler föreningars ekonomi i Botkyrka måste granskas!

PRESSMEDDELANDE 2016-09-27

Fler föreningars ekonomi i Botkyrka måste granskas!

Kultur- och fritidsnämnden har låtit granska fem föreningars ekonomi med mera under 2016. Det visar sig att tre av fem föreningar (främst utmärker sig SOKU och OPAD, även Fanzingo får anmärkningar ) uppvisar stora brister kring ex. bokföring, medlemsregister, vad föreningsbidragen används till och mycket annat. Nu kräver Moderaterna, Tullingepartiet och Liberalerna i ett gemensamt yrkande att fler föreningar granskas, för att säkerställa att den här typen av brister inte har satts i system.

– Botkyrka kommuns egna fritidsutbud, ska företrädesvis rikta in sig på aktiviteter för barn och ungdomar, funktionshindrade och äldre. Vi anser inte att skattepengar normalt ska finansiera vuxenverksamheter, som exempelvis mötesplatsföreningar, där fokus ofta avser annan verksamhet än de prioriterade grupperna, säger Jimmy Baker (M), oppositionsråd.

– Det är viktigt att de som erhåller kommunala skattepengar uppfyller de krav och bedriver den verksamhet som faktiskt har överenskommits. Så är inte fallet gällande tre av föreningarna, menar Anders Thorén (TUP), gruppledare.

– Det är rätt att stoppa fler utbetalningar till dessa föreningar då de inte uppfyller de kriterier som har uppställts för att kunna vara bidragsberättigade, säger Lars Johansson (L), gruppledare.

Moderaterna, Tullingepartiet och Liberalerna kräver att förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med en summering för hur lång tid de granskade föreningarna felaktigt erhållit bidrag och vilka summor det totalt rör sig om.

Vidare bör de felaktigt utbetalda medlen återbetalas till kommunen.

– Då det är hela tre av fem granskade föreningar som uppvisar allvarliga brister, så måste nämnden besluta om att ge förvaltningen i uppdrag att granska samtliga föreningar, detta för att säkerställa att det inte är fler föreningar som felaktigt erhåller stöd – eller att det finns de föreningar som satt sådant här i system, framhåller Jimmy Baker (M).

För mer information, kontakta:

Jimmy Baker (M)
Kommunalråd i opposition

Anders Thorén (TUP)
Gruppledare

Lars Johansson (L)
Gruppledare