Fler elever bör få ett eget SL-kort

Har man långt till skolan, eller bor på landsbygden, så vill vi moderater att man ska ha rätt till ett SL-kort. Idag gäller närhetsprincipen för skolskjuts eller SL-kort, dvs. om avståndet är längre än 2-5 km till den närmsta kommunala skolan så kan eleven få ett SL-kort.

Klicka här för att ladda ned vår flyer.