Fler bostadsinbrott men färre poliser – M lovar fler poliser till Botkyrka

I juni 2015 hade Stockholms län 5 402 poliser i Stockholms län. I juni 2018 har siffran sjunkit till 5083 stycken. Över 300 färre poliser i Stockholms län samtidigt som bostadsinbrotten ökar i Botkyrka. Förra året anmäldes 468 bostadsinbrott per 100 000 invånare i Botkyrka vilket är en ökning med 30 procent jämfört med 2015. Samtidigt visar den nationella trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet (Brå) att nästan hälften av de boende i Botkyrka upplever att de inte är trygga när de vistas utomhus.

Moderaterna föreslår minst 10 000 fler polisanställda i hela landet. Moderaterna vill också ha fler poliser på lokal nivå. Moderaterna vill ha närmare 3000 fler poliser i Stockholmsregionen, och vill höja polislönerna med omkring 3000 kronor i månaden och betald polisutbildning för att locka fler till yrket. Polismyndigheten kommer att få tydliga direktiv om att höja andelen poliser i yttre tjänst.

Moderaternas skärpningar av kriminalpolitiken innebära en väsentligt ökad beläggning på både häkten och fängelser. Därför kommer vi att ta fram en plan för kriminalvårdens expansion och framtida fängelseetableringar.

Moderaterna vill också att Brottsförebyggande rådet ska göra en bred kartläggning av sexualbrotten där information om brotten i sig, brottsoffren och gärningsmännen, inklusive deras ursprung, ingår.

Det ska vara tryggt i Botkyrka dygnet runt. Botkyrka behöver också betydligt fler och synligare poliser. Den som promenerar i Botkyrka ska veta att hjälp aldrig är långt borta. Om fler brottslingar sitter inne känns det tryggare för oss andra att vara ute. Därför måste fler brott klaras upp och få konsekvenser för dem som begår brotten. Vi ska vara rädda om, inte rädda i, vår fina kommun.

Stina Lundgren (M)
Oppositionsråd

Willy Viitala (M)
Politisk resurs