Fler bostäder för framtiden

Alla politiker pratar om behovet av fler bostäder. Ändå byggs det inte tillräckligt många. Här ger Moderaterna sin syn:

Alla är överens om att det råder en stor bo- stadsbrist i länet. Efterfrågan överstiger idag vida utbudet. Det håller inte att skylla ifrån sig. Finns viljan, så finns också förmågan. Det finns en möjlighet att göra något åt situationen, men Socialdemokraterna tar inte sitt ansvar!

Klicka här för att ladda ned och läsa hela foldern.