Fittjaterrassen – äntligen bostadsrätter i Fittja

Projektet är utan tvekan ett steg i rätt riktning (i strävan att omdana Fittja som område) för att på sikt påverka utvecklingen av området, på ett, för kommunen, långsiktigt hållbart sätt. Vi har länge påpekat bristen på möjligheter att kunna göra en bondekarriär inom kommunen, då särskilt i den norra kommundelen.

När nu Fittja får sina första nyproducerade bostadsrätter så är det en del av vår moderata bostadspolitik, där även ombildning av allmännyttan och produceringen av äganderätter ingår.

Vi har dock ett par invändningar som rör projektet. Den ena handlar om ekonomin där nettounderskottet för kommunen är för stort, på 12,9 Mkr. Detta ger en subventionsgrad på nästan en kvarts miljon kronor per producerad bostad, vilket är alldeles för högt. Kommunen bör agera mer affärsmässigt än så framöver.

Den andra invändningen rör parkeringsnormen, som för radhusen är 1,0 och för lägenheterna 0,5. Vi anser att denna bör vara mer generös, 1,5 för radhusen och 0,8 för lägenheterna, då barnfamiljer oftast har minst en bil, ibland två bilar.