Finansiering av Antidiskrimineringsbyrån SIOS

Yrkande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2012-05-07
Ärende: 99
Företrädare: Jimmy Baker
Rubrik: Ansökan om finansiering av Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd (KS/2012:69)

Ladda ned hela yrkandet här