Fick alla unga jobb och utbildning?

Enkel fråga: (M)
Titel: Fick alla unga jobb och utbildning?
Frågeställare: Anders Peterson
Daterad: 2011-04-28
Ladda ned hela frågan här