Fair Trade, Rättvisemärkt, är en bluff

varning_fairtrade_reflection1Vi moderater anser att Fair Trade City-samarbetet till stor del är en ideologiskt driven process. FairTrade präglas av ett antikapitalistiskt sysnätt som faktiskt utmanar de grundläggande fundamenten i en fungerande marknadsekonomi.

Producenter av olika produkter får ju på en fungerande marknad det pris som kunderna faktiskt är beredda att betala för produkten. Prissättningen anpassas därmed efter principerna för tillgång och efterfrågan. Rättvisemärkt påstår att den mekanismen är satt ur spel och propagerar för fasta priser.

Läs vår motion här
Läs vårt yrkande här

Vi har genom vänsterexperiment under framförallt 1900-talet, sett hur detta planekonomiska systemtänk har påverkat människor i delar av världen där socialister haft makten. Lyckligtvis har de flesta av dessa experiment avslutats och nationerna har demokratiserats och infört ett marknadsekonomiskt system.

Resultaten har inte låtit vänta på sig. Marknadsekonomi och frihandel har kraftigt ökat välståndet i dessa länder. Rättvisemärkt, eller Fair Trade, är inget annat en ett frihandelsfientligt system som hämmar utvecklingen och som tvingar människor att leva i fattigdom.

Att bli certifierad som Rättvisemärkt är att svika världens fattiga. Minimiavgiften för att få ett FLO-certifikat ligger på ungefär 22000 kronor. Utöver det en årsavgift på drygt 12000 kr. Det är fantasisummor för många fattiga.

Familjer på Nicaraguas landsbygd har en snittinkomst på 2000 kr per år. En lantbrukare i Kenya tjänar c:a 2500 kr per år. Hur skall dem kunna ansluta sig till Rättvisemärkts system? Ett system som hävdar att det är för de fattiga de driver det här experimentet?

De som främst gynnas av Rättvisemärkts system är de rika storbönderna, som genom att utnyttja fattiga arbetare får en gräddfil in till fina hyllan i saluhallen. Men Rättvisemärkt stannar inte vid det. Utöver att man tvingar människor i tredje världen till att fortsätta leva i fattigdom och i beroendeställning till de rika så spelar man på människors samvete, försöker få oss konsumenter i den industrialiserade världen att få dåligt samvete om vi inte handlar Rättvisemärkt.

Och så tjänar man pengar även på handlarna naturligtvis som får betala 2% av konsumentpriset till Rättvisemärkt AB. Ett bolag som för övrigt har LO och Svenska kyrkan som huvudägare och kanske är det därför som framförallt vänsterpolitiker vurmar för systemet.

Nej, rätt väg att gå för att hjälpa människor ur fattigdomsfällan är att handla med dem. Genom frihandel, borttagande av handelshinder, konkurrens, fri rörlighet av varor och tjänster skapas rikedom och samhällsutveckling.

Därför menar vi, måste kommunen avbryta FairTradeCity-samarbetet snarast möjligt.