Exemplet Storvretskolan ger moderat skolpolitik rätt

Trygghet och studiero i klassrummet är två av de viktigaste komponenterna för att elever kan nå sina mål och lyckas i skolan. Vartenda barn vi kan rädda i skolan är en investering för såväl individen som för samhällets framtid!

I den moderata skolpolitiken betonar vi förhöjd disciplin, krav och förväntningar på alla elever oavsett ursprung. Men lika viktiga är föräldrarnas ansvar och en nolltolerans mot avvikande beteenden och brott i skolan. Ett barn med ordningsstörande beteende behöver få rätt typ av insatser, inte mötas av passivitet som bara förvärrar beteendet.

I Storvretskolan har man nu fått grönt ljus även efter Skolinspektionens uppföljande besök.  Man har lyckats upprätthålla strukturerna, krav/förväntningar, disciplinen och därmed förblivit en mer trygg och lugn skola. En nyckelfaktor för framgången verkar hela tiden ha varit rätt typ av ledarskap.

Med all respekt för våra skolledares kunskaper visar ändå Storvretskolan att modellen kan fungera i skolor i utsatta områden med liknande behov. Man missförstår om man tror att modellen ska appliceras på alla skolor och är ett ”quick fix”. För tydlighetens skull; vi moderater har föreslagit att man utreder var och hur modellen kan passa. Det ska fungera som ett komplement till det långsiktiga och systematiska kvalitetsarbetet.

Willy Viitala (M)
2:e vice ordförande Utbildningsnämnden