Ettårsplan 2016

Yrkande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2015-11-02
Ärende: 205
Företrädare: Jimmy Baker, Kia Hjelte
Rubrik: Ettårsplan 2016 (KS/2015:705)
Klicka här för att ladda ned yrkandet.