Ettårsplan 2013

Moderaternas förslag till ettårsplan/budget skiljer sig från den styrande majoritetens, S+V+MP, förslag på flertalet punkter. Här nedan redovisas några av skillnaderna.

Klicka här för att ladda ned moderaternas förslag till ettårsplan 2013.

Vi vill ge mindre driftstöd till UBAB och MKC – vi tycker att verksamheternas budget i större utsträckning skall utgöras av intäkter istället för bidrag från kommunen.

Vi satsar mer än S+V+MP på underhåll av gator och vägar, vi vill snabba upp bygglovshanteringen genom att förstärka den enheten. Vi lägger mer pengar på gestalningsfrågorna och ”tryggt & snyggt” dvs. renhållning, otrygga miljöer, belysning. Man ska trivas bättre i Botkyrka.

Inom Kultur- och fritidsområdet gör vi omprioriteringar inom budgeten, bl.a. mindre pengar till subventionerad kultur för vuxna för att istället satsa mer på barn och ungdomar, exempelvis kulturskolan och bättre öppettider och kvalitet på fritidsgårdarna.

I skolan vill vi minska den s.k. ”overheaden” – dvs. administration och centrala tjänster och istället satsa på IT i skolan, en egen dator även för elever i skolår 6 samt SL-kort till elever med långt till skolan.

Vi satsar mer på Vård- och omsorg, som vi upplever är underbudgeterat från den styrande majoritetens sida. Förvaltningen har under många år gått med underskott och dessutom har kommunen i flera år tvingats betala viten för att vi inte lever upp till de beslut och åtaganden som kommunen har. Vi vill undvika detta genom att förstärka Vård- och omsorgssektorn. Slipper vi därigenom betala viten så frigörs ytterligare resurser som kan användas till verksamhet och kvalitetshöjande insatser.

Vi vill dessutom på sikt sänka kommunalskatten i kommunen. I vårt förslag till ettårsplan redovisar vi kommunens ekonomi och resultat för de senaste 15 åren som visar att det är fullt möjligt att sänka skatten i Botkyrka samtidigt som vi förbättrar kvaliteten i välfärden.