Ny översiktplan – beslut om samråd

Vi står bakom ambitionerna att skapa förutsättningarna för att det ska finnas 20 000 fler bostäder i Botkyrka inom trettio år. Vi behöver ta till vara på kommunens allt mer attraktiva läge i en storstadsregion som fortsatt väntas expandera. Vi tror att Botkyrkas framtid är ljus och majoriteten av den föreliggande ÖP:n är en viktig del för att åstadkomma detta.

Läs hela yttrandet:  130304-046-Yttr(M) Ny ÖP