Ettårsplan 2013

Yrkande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2012-11-05
Ärende: 197
Företrädare: Jimmy Baker, Edip Noyan
Rubrik: Ettårsplan 2013 (KS/2012:286)
Klicka här för att ladda ned yrkandet