Ettårsplan 2012 – Trygghet, valfrihet, rättvisa

Moderaternas förslag till ettårsplan 2012 för Botkyrka kommun.

I vårt förslag till kommunens budget för 2012 tar vi ett större ansvar för kommunens ekonomi då vi i vårt förslag har skapat ytterligare marginaler med anledning av den oroliga omvärlden. Genom en annan prioritering än den styrande majoriteten S+V+MP finns det ändå utrymme för satsningar, framförallt inom välfärdens kärna.

Ladda ned hela ettårsplanen genom att klicka här.