Ett UNESCO-kontor i Botkyrka?

UNESCO I BOTKYRKA. VARFÖR DÅ?

Ur inledningen: ”Botkyrka, med sin unikt mixade befolknings- sammansättning, är känt utanför Sveriges gränser. Vår kommun anses på många håll vara ett modernt koncentrat av de utmaningar som både Sverige och andra länder i världen står inför. Att vi dessutom arbetar engagerat och strategiskt med de frågor som uppkommer till följd av en etniskt och religiöst blandad befolkning har uppmärksam- mats och väckt intresse i så väl Europarådet som Unesco centralt.”

Läs mer i foldern genom att klicka här

En utskriftsvänlig version hittar du här