Ett tryggare Europa

flygblad-2009-05-27-christoffer-jarkebornIdag är det lätt för kriminella att röra sig över gränserna och organisera sig i internationella nätverk. De ägnar sig åt exempelvis trafficking, narkotikasmuggling och vapenhandel. Detta ställer nya krav på det rättsliga samarbetet i Europa. EU måste vidta hårdare och kraftfullare åtgärder mot den organiserade brottsligheten.

Ladda ned flygbladet här