Ett tryggare Botkyrka

Utan trygghet inget samhälle!

Många kommuninvånare i Botkyrka upplever idag en ökande otrygghet, det behöver och ska inte vara så. Det finns många sätt att arbeta för ett tryggare Botkyrka. Vi moderater vill åstadkomma fler förebyggande trygghetsinsatser genom:

• Fler övervakningskameror
• Fler särskilt utbildade väktare på offentliga platser, i ambulerande team
• Klotter och vandalisering ska åtgärdas inom 24 timmar
• Parker och gångstråk ska vara välskötta och ha bättre belysning
• Mer pengar till föreningar som nattvandrar