Ett sekulariserat Botkyrka och Sverige

Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder (enligt bl.a. World Values Survey). Men religion måste också få ha en plats i ett sekulariserat samhälle som det svenska. Finns det en efterfrågan så bör det finnas ekumeniska rum i våra olika verksamheter. Botkyrka avviker på ett tydligt sätt från det vanliga mönstret i Sverige när det gäller andelen medborgare som är troende.

I vår kommun så har religionen en stor betydelse för många människor och även om det i grunden görs möjligt av ett sekulariserat förhållningssätt, så behöver samhället också göra det möjligt för personer som är troende att vara delaktiga i det framtida samhällsbygget, utan att religion eller religiösa föreställningar i sig inverkar på politiska beslut som reglerar eller styr människors liv.

Utgångspunkten är dock alltid svensk lagstiftning, som i sig måste stå fri från religiös påverkan.

Viktigt att betona är att Sverige i allmänhet, och Botkyrka i synnerhet, ständigt rör sig från en tradition av såväl en enhetlig monokultur som monoreligion mot ett mer blandat samhälle med många olika trosuppfattningar. Kommunen (samhället) behöver därför arbeta mer med interreligiösa dialoger och möten där syftet är att se hur flera religioner ska kunna samexistera, vilka mötesplatser och fora som kan behövas i framtiden för att alla ska kunna ha en plats utan att någon blir marginaliserad.