Etablera även en finsk vänort

Vi moderater är positivt inställda till vänortssamarbetet mellan Botkyrka, Brøndby i Danmark och Stange i Norge. Tre kommuner i tre skandinaviska länder som har ett pågående utbyte av idéer, kunskap och olika erfarenheter. Vi föreslår att detta samarbete med fördel skulle kunna utvidgas till att även inkludera en fjärde kommun i vårt östra grannland Finland.

Klicka här för att ladda ner motionen.