Ersätt Tumba Äldreboende med nya äldreboenden

Vi vill se över möjligheterna att ersätta nuvarande Tumba Äldreboende med nya äldreboenden samt även få till stånd ytterligare platser i privata alternativ. Tumba ÄB har idag drygt 150 platser. Numera när man bygger äldreboenden så brukar antalet platser per boende variera mellan 50-60 platser per boende.

Klicka här för att ladda ner motionen.