Ensamkommande flyktingbarn

I avtal med Migrationsverket vill vi öka (fördubbla antalet från fem till tio) mottagandet av ensamkommande flyktingbarn i Botkyrka kommun. Som en av många kommuner i Sverige bör även Botkyrka ta ett större ansvar. För att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik bör Botkyrka kommun även verka i enlighet med framtagna nationella riktlinjer.

För att motverka utanförskap och främja ett gott liv bör mottagandet av nyanlända präglas av hänsyn till individers olika förutsättningar och särart samt en skyndsam lotsning mot svenskundervisning, utbildning och arbetsmarknad.