Enklare att bygga om hemma

Det måste bli enklare att bygga om hemma.

Moderaterna vill förenkla för de medborgare som vill göra om- och tillbyggnader av altaner och uterum. Kommunen bör ta fram ett särskilt ramverk med tydliga regler och riktlinjer för enklare om- och tillbyggnader.

Klicka här för att ladda ned och läsa hela flyern.