En stark europeisk säkerhet för alla

flygblad-2009-05-18-nilsson-fjellnerEuropa har en viktig säkerhetspolitiskt roll att spela, såväl idag som framöver. Ett djupare svenskt samarbete med EU inom utrikes-, säkerhets-, och försvarspolitiken är gynnsamt inte bara för Sverige och Europa, utan även för de områden i världen som fortsatt behöver vårt stöd.

Ladda ned flygbladet här