En skola som går att rätt håll

Under de senaste åren har flera av Botkyrkas skolor; Björkhaga, Malmsjö, Grindtorp och Storvretskolan varit uppmärksammade av både Skolinspektionen och medier. Samtliga skolor blev förelagda viten under 2016, och flera har fått nya vitesförelägganden under 2019.

I januari 2019 fattade Skolinspektionen det unika beslutet att gå in och styra Storvretsskolan. Kommunens svar på den förödande kritiken var att låta ett par personer sluta samt att förvaltningen fick ta fram ett åtgärdspaket. Sedan fick även förvaltningschefen sluta och en oberoende haveriutredning har tillsatts.

Moderaterna, Tullingepartiet och Vänsterpartiet uttalade sin brist på förtroende för förvaltningsledningen redan under hösten 2018.

Det finns fortfarande grundskolor i Botkyrka där, under vissa år, knappt hälften av eleverna blir behöriga till gymnasiet. År 2010 klarade 73,1 % av alla elever kunskapskraven i alla ämnen. År 2018 är den siffran nere på 68 %. En anledning är att arbetsmiljön, kränkningarna och studieron är på oacceptabla nivåer.

Det finns exempel på att det går att kan vända ”problemskolor”. Kommunens skolor behöver lära sig vad de rektorerna och kommunerna gjorde rätt. Ett exempel är Hamid Zafar i Göteborg. En sak vi kan konstatera från de exemplen är att ordning och reda, respekt för regler och nolltolerans mot stök och bristande respekt måste till.

Dagens svenska skola daltar alldeles för mycket med eleverna. Det behövs tydliga krav, tydliga konsekvenser och en tydlig målbild om vart skolan ska.

Willy Viitala (M)
2:e vice ordförande Utbildningsnämnden