En miljard fattas. Varje år.

 

”Bara varannan svensk har förtroende för att kommunerna hushållar med skattepengarna på ett bra sätt.”
– Dagens Samhälle, dec 2008

Botkyrka kommuns budget är c:a 3,5 miljarder kronor, skatteintäkterna c:a 2 miljarder kronor.

En tredjedel av vår verksamhet betalas av andra, genom utjämningsstöd och bidrag från staten och andra kommuner. Låneskulden har fördubblats på kort tid och är snart 2 miljarder kronor. Varannan investering sker med nya lån.

Socialdemokraterna har ingen plan för hur kommunen i framtiden ska kunna betala sina lån, inte heller hur man ska kunna ta sig ur bidragsberoendet.

Har du förtroende för den styrande majoriteten? Är denna politik hållbar?

Vi moderater står för en sundare ekonomisk politik. Bli medlem – kontakta oss gärna!