En miljard fattas. Varje år.

flygblad-2009-02-11-miljard”Bara varannan svensk har förtroende för att kommunerna hushållar med skattepengarna på ett bra sätt.” – Dagens Samhälle, dec 2008

Botkyrka kommuns budget är c:a 3,5 miljarder kronor, skatteintäkterna c:a 2 miljarder kronor…

Ladda ned flygbladet här