En meningsfull fritid för alla ungdomar

Den förebyggande verksamheten riktad till våra ungdomar är för vikig för att sparas in på. På grund av omfattande ordningsproblem så ska nu en eftermiddagsverksamhet för 10-12 åringar öppnas akut i Hallunda.

Eftermiddagsverksamheterna för 10-12-åringar lades ned i kommunen av besparingsskäl. Vi menar dock att den här verksamheten hela tiden har behövts och har därför vid flertalet tillfällen i dåvarande Barn- och ungdomsnämnden föreslagit, för den socialdemokratiska majoriteten, att den skulle återinföras i hela kommunen, som en reguljär inskriven verksamhet. Vi varnade för den utveckling som vi nu har fått se, med ungdomar som i en stigande grad bidrar till en ökad otrygghet i flera av våra kommundelar.

Vi hoppas att vi inte framöver akut behöver göra liknande insatser i andra kommundelar för den här åldersgruppen av ungdomar. Vi tror att en återupptagen eftermiddagsverksamhet kan komma att förebyggande bidra till en bättre situation, men det kommer fortfarande att finnas ungdomar som, mycket snabbare än vad som är fallet idag, behöver åtgärder från ex. socialtjänsten.

Vi har under de senaste tio åren tyvärr fått se hur brott som misshandel, bilbränder, klotter, samt alkohol- och vapenbrott har ökat i kommunen. Moderaternas fokus ligger på att sätta in de förebyggande insatserna tidigt, redan i de tidiga skolåldrarna.

Kommunen, Botkyrkabyggen, polisen och fritidsgårdarna måste samarbeta bättre. Kommunen ska ha ansvaret för att det finns nattvandrare ute alla kvällar de behövs. Det behövs även mer resurser och tidigare förebyggande insatser, i skolan, på fritidsgårdarna och på/via föreningarna.