En intern, oberoende, juridisk enhet

Juridik är en viktig tillgång i ett alltmer komplicerat samhälle, där en ständigt ökad mängd lagar, förordningar och rättspraxis påverkar kommunernas förutsättningar och möjligheter att agera på olika områden och i skilda sammanhang.

Klicka här för att ladda ner motionen.