Eftermiddagsverksamhet för barn 10-12 år i Hallunda 2012

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2012-03-05
Ärende: 43
Företrädare: Jimmy Baker, Yngve Jönsson, Christina Lundgren

Rubrik: Eftermiddagsverksamhet (KS/2012:78)

 

Ladda ned hela yttrandet här