Effektivisering – Vistelsetider i förskolan

Mittenmajoriteten genomför försämringar i förskolan som slår främst mot Botkyrkas mammor.

Moderaterna valde att på Utbildningsnämndens sammanträde yrka avslag på majoritetsförslaget som syftar till att försämra för alla de Botkyrkabor med små barn som idag råkar vara arbetslösa, sjukskrivna eller är föräldralediga.

Vi i Moderaterna var drivande i att genomföra 35 timmar och värnar fortsatt om den reformen. Det är bra för föräldrarna och gynnar framför allt kvinnor i Norra Botkyrka. Framför allt gynnar det barnen som får delta en längre tid i den pedagogiska verksamheten vilket bl.a. främjar språklig- och social utveckling.

Finansieringen bör tas från de extra medel som oppositionen i riksdagen kör över Januaripaktens partier med.

Willy Viitala (M)

Gül Alci (M)