Effektivisering av medborgarkontoren

Vi vill rationalisera och effektivisera medborgarkontoren genom att minska ned antalet till två, från dagens fem (sex av man ska räkna servicen på Vårsta bibliotek). Det borde räcka med ett medborgarkontor i den norra kommundelen och ett i den södra. De två kontoren som blir kvar efter en sådan effektivisering, skulle kunna byggas ut något och därmed erbjuda en utökad och bättre service.

Klicka här för att ladda ner motionen.