Earth Hour 2012

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2012-01-09
Ärende: 12
Företrädare: Jimmy Baker och Christina Lundgren
Rubrik: Deltagande i Earth Hour (KS/2011:468)

Ladda ned hela yttrandet här