Draken-planet, en symbol för landets viktigaste försvarsanläggning

Interpellation: (M)
Titel: När ska Draken-planet få sin rättmätiga plats på Riksten?
Interpellant: Lennart Lundell
Daterad: 2010-11-25
Ladda ned hela interpellationen här