Differenser mellan Norra och Södra Botkyrka

ikon_ip2Interpellation: (M)
Titel: Stora differenser mellan de norra och de södra kommundelarna
Interpellant: Kia Hjelte
Daterad: 2009-02-19

Ladda ned hela interpellationen här