Detaljplanelägg ”Lilltumba” för bostadsbyggande

Lilltumba är området som geografiskt ligger mellan Crane och Vretarna, väster om Tumbavägen. Området ligger alldeles för centralt och kollektivtrafiknära för att inte exploateras i syfte att utveckla Tumba och för att bidra till att få ner bostadsbristen såväl i kommunen som i länet.

Klicka här för att ladda ner motionen.